Този сайт използва "бисквитки". Ако продължите да го разглеждате, Вие се съгласявате с тяхното използване. За повече информация, моля, натиснете тук.
Добре дошли
Обща сума: 0 лв.

Всички посочени цени са с включен ДДС.

Предлаганите стоки са употребявани, освен ако не е указано друго.
Продуктите са тествани и покриват всички критерии за качество и надеждност.
Посочените изображения са на реални продукти от конкретния модел и са само примерни.

 

 

ITR Microsoft video

 

 

 

 

Windows 10

Информация относно Администратора на лични данни

1.          Наименование: „ИТР България“ ООД

2.          ЕИК/БУЛСТАТ: 200751593

3.          Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Янко Комитов“ 18

4.          Данни за кореспонденция: гр. Бургас 8005, бул. „Янко Комитов“ 18, складова база „Искра“, ет. 4

5.          E-mail: 

6.          Телефони: 0700 15 666, 056/88 36 75, 0878 70 87 85

7.          Уеб сайт: www.itr.bg; shop.itr.bg

8.          Номер на удостоверение за администратор на личните данни: 274996.

 

Информация относно компетентния надзорен орган

1.          Наименование: Комисия за защита на личните данни

2.          Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3.          Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4.          Телефон: 02/ 91 53 518

5.          E-mail: 

6.          Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

„ИТР България“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. „ИТР България“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с осъществяването на основната ни дейност – търговия с компютърна техника, на основание чл. 6, ал. 1, букви а), б), в) и е) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:

·    Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

·    Изпълнение на задълженията на „ИТР България“ ООД по договор с Вас;

·    Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „ИТР България“ ООД

·    За целите на легитимния интерес на „ИТР България“ ООД.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „ИТР България“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с изпълнението на Вашите поръчки – за установяване на контакт с клиента за уточняване на подробности за поръчката и начините за нейната доставка, начин на плащане, за изготвяне на документите, съпътстващи поръчката; за сключване на договор с дружеството; за създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност на електронния магазин shop.itr.bg; счетоводни цели; статистически цели; защита на информационната сигурност; обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга; изпращане на информационни съобщения; при попълване на контактната форма на уеб сайта ни www.itr.bg.

(2) „ИТР България“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

·    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

·    ограничение на целите на обработване;

·    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

·    точност и актуалност на данните;

·    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

·    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „ИТР България“

Чл. 3. (1) „ИТР България“ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и основания:

·    Индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон)

·                  Цел, за която се събират данните: регистрация на потребител; осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.

·                  Основание за обработка на личните Ви данни – с приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт между „ИТР България“ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR.

 

                  Други данни, които обработваме – при влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил „ИТР България“ събира данни за използвания IP адрес, браузър, разглеждани продукти.

·                  Цел, за която се събират данните: подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови цели.

·                  Основания за обработка на данните: обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR. До създаването на профил на потребителя, данните се събират на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR;

 

                  Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер (ЕГН).

·                  Цел, за която се събират данните: издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за покупко-продажба на стоки.

·                  Основание за обработка на личните Ви данни – с приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт между „ИТР България“ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR.

 

                  Видеозапис – при посещение на сгради на дружеството.

·                  Цел, за която се събират данните: подобряване на сигурността на територията на „ИТР България“ ООД.

·                  Основание за обработка на личните Ви данни – изрично получено съгласие от посетителите на дружеството (чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта) – чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR.

 

(2) „ИТР България“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

·    разкриват расов или етнически произход;

·    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

·    генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от „ИТР България“ от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „ИТР България“ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта. След изтичането на този срок „ИТР България“ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне.

(2) „ИТР България“ ще Ви уведоми в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, с които са били събрани, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „ИТР България“ или поради законово задължение на „ИТР България“.

(3) „ИТР България“ съхранява личните данни, които е необходимо да пази, по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашата регистрация.

(4) Видеозаписите се съхраняват в срок от 30 дни.

 


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „ИТР България“ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като ни изпратите имейл до .

(2) „ИТР България“ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

 

 


Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от „ИТР България“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до Вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „ИТР България“ Ви предоставя при поискване информация за обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) „ИТР България“ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.


Право на коригиране или попълване

Чл. 7. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, като отправите искане до „ИТР България“. „ИТР България“ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8.(1) Вие имате правото да поискате от „ИТР България“ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „ИТР България“ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

·    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

·    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;

·    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

·    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

·    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „ИТР България“.

(2) „ИТР България“ не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

·    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

·    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

·    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

·    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

·    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(4) „ИТР България“ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 9. Вие имате право да изискате от „ИТР България“ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

·    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „ИТР България“ да провери точността на личните данни;

·    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

·    „ИТР България“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

·    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „ИТР България“ имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 10. Вие можете по всяко време да отправите искане по имейл към „ИТР България“ да Ви предаде всички Ваши данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

 


Право на възражение

Чл. 11. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „ИТР България“, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Чл. 12. (1) Ако „ИТР България“ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „ИТР България“ не е длъжна да Ви уведомява, ако:

·    е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

·    е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

·    уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 13. За извършване на доставката на закупената от нашия електронен магазин стока „ИТР България“ предава необходимата информация към съответната куриерска фирма, която Вие сте избрали.

 

Други разпоредби

Чл. 14. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1.          Наименование: Комисия за защита на личните данни

2.          Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

3.          Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

4.          Телефон: 02/91 53 518

5.          E-mail: 

6.           Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 

Политика за използване на бисквитки

            Сайтовете www.itr.bg и shop.itr.bg използват „бисквитки“. Те позволяват на сайта да функционира правилно. Целта на бисквитките е събиране на анонимни данни при Вашата дейност в сайта. Аналитичните бисквитки анонимно проследяват Вашето пътуване в сайта. Анонимните данни се обобщават в анализ за подобряване на сайта. Бисквитките запомнят изборите, които сте направили.

Когато посетите нашия сайт, ние ще поставим бисквитки във Вашия компютър. Бисквитките са само малък „текстови файл", който се поставя във Вашия компютър чрез нашия уебсайт, когато ни посещавате. Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от GDPR.

Бисквитките не ни позволяват да Ви идентифицираме.  Те са широко използвани във всички уебсайтове, за да спомагат за функционирането на уебсайтовете или за по-голямата им ефективност чрез „запомнянето“ на Вашите любими позиции или избраните от Вас позиции, които можем да използваме следващия път, когато ни посетите. Бисквитките ни помагат да Ви помогнем – например, няма да се налага да попълвате формуляри следващия път, когато ни посетите.

В shop.itr.bg използваме бисквитки, за да ни помогнат да Ви запомним, когато се върнете в нашия сайт, за да проследяваме всякакви продукти, които може да поставяте в кошницата в магазина ни и за да помогнем на shop.itr.bg да Ви запомни, така че да не става нужда да се регистрирате при всяко Ваше посещение.

Ако изключите приемането на бисквитки от www.itr.bg и shop.itr.bg, някои раздели на нашите сайтове може изобщо да не функционират за Вас и да не можете да използвате пълната им функционалност.